Ledige Faste plasser på Legå Camping

Vi har følgende ledige faste plasser:3 - 8 - 9 - 13 - 17 - 20 - 22  - 47 - 49 - 50 - 66 - 71
Ønsker dere plass eller har spørsmål, ta kontakt: tlf 986 98 364 / e-post:  atle.aarseth@gmail.com

Kart over plassene:

Copyright ® 2007 Legå Camping